اهم اقدامات اموراداری وکارگزینی

 

× صدور احکام کارکنان رسمی و پیمانی، صدور قرارداد کارکنان قراردادی و کارگری

صدور احکام افزایش حقوق و مزایای کارکنان رسمی و  پیمانی ستاد سازمان و مدیران ادارات کل استان‌ها

صدور احکام انتصاب مدیران ،کارکنان رسمی و پیمانی ستاد سازمان و مدیران ادارات کل  استان‌ها و تهیه صورت جلسات مربوطه

صدور قرارداد کارکنان قراردادی (تمدید قرارداد، اصلاح و احتساب سنوات تجربی )

صدور قرارداد کارکنان مشمول قرارداد مشاغل کارگری (اصلاح، تمدید، برقراری و غیره)

 

× سامانه تسما

ورود اطلاعات، گردآوری و بارگذاری مستندات مورد نیاز و تأیید در سامانه مدیریت  ارزیابی عملکرد موضوع شاخص‌های عمومی بابت عملکرد ستادی و استانی

 

× کارگروه نقل و انتقال کارکنان سازمان

هماهنگی لازم و بررسی درخواست های نقل و انتقالات و بررسی و تهیه صورت جلسات برای طرح موضوع در جلسات کارگروه مربوطه

 

× مکاتبات

انجام امور اداری براساس درخواست های ادارات کل استانی به استناد بخشنامه 14 اداری و انجام وظایف نظارتی برعملکرد اداری استان ها

 

× بررسی وضعیت مرخصی ، ماموریت، حضور و غیاب و تایید کارکرد

محاسبه کارکرد، تاخیر، تعجیل، ثبت و کنترل دورکاری پرسنل

 

× آمار پرسنلی

اخذ آمارهای پرسنلی و عملکردی گوناگون از ادارات کل به صورت ماهانه و جمع‌بندی آن به عنوان جزوه آماری (سالنامه آماری، ایثارگران، مدیران سازمان، سنجش و پایش برنامه اصلاح نظام اداری و غیره)

 

× سرباز مربیان

انجام امور جذب و نگهداری و ترخیص سربازان وظیفه

 

× سامانه پاکنا

ورود اطلاعات کارکنان ستادی در سامانه و هماهنگی برای تایید  اطلاعات کل کارکنان سازمان درسامانه پاکنا

 

× میز خدمت

مکاتبات مربوط به میز خدمت  و هماهنگی با دفاتر ستادی برای حضور و پاسخ‌گویی کارشناسان مربوطه در میز خدمت

 

× ابلاغ مصوبات بخش نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها

ابلاغ مصوبات هیات محترم وزیران و بخشنامه ها و آئین نامه ها به دفاتر ستادی و ادارات کل استان‌ها و تهیه شیوه‌نامه‌های اجرایی و قانونی

 

× تهیه پاسخ به نمایندگان مجلس شورای اسلامی

تهیه پاسخ به نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخصوص درخواست‌های کارکنان مبنی بر انتقال و ماموریت و حقوق و مزایا

 

× بررسی واعلام نظر در خصوص موارد ارجاعی

بررسی و اعلام نظر در خصوص پیش‌نویس مصوبات هیات محترم وزیران، لوایح و بخشنامه‌ها در موارد ارجاعی

 

 

× سامانه عدل ایران

درج اطلاعات مربوط به ماده 3 قانون رسیدگی به دارایی های مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی کشور

 

× استعلامات

انجام استعلامات درخصوص بخشنامه ها و آئین نامه های ابلاغی از سوی سازمان اداری و استخدامی با موضوعات مختلف