معرفی اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی

 

   انسان عامل مهمی در نيل به اهداف سازمان و مديريت به شمار می‌رود. واحد امور اداری در واقع جنبه‌های انسانی سازمان را در  بر می‌گيرد. تحقيقات امروزی بيانگر اين واقعيت است که رابطه نزديکی بين نحوه مديريت منابع انسانی و امکان نيل به اهداف سازمانی وجود دارد، از اين روست که اين واحد امروزه به منزله يکی از شريان‌های مهم و حياتی هر سازمانی محسوب می‌شود. نيروي انساني متخصص، با تجربه و كارآمد غني‌ترين و با ارزشمندترين ثروت و دارايي هر سازمان محسوب مي‌شود؛ به نحوي كه محققان و برنامه‌ريزان اقتصادي و اجتماعي، قرن حاضر را قرن مديريت تعالي نيروي انساني و ارتباطات خوانده اند.توجه به نيروي انساني ماهر و خلاق و استفاده بهينه از نيروي فكر و مهارت‌هاي فردي هر يك از كاركنان، هر سازمان را به سوی دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده و تحقق نظام شايسته سالاري سوق مي‌دهد.

   اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی کوشش می‌نمايد تا در جهت کسب رضايت کارکنان و تأمين هدف‌های سازمانی گام برداشته و مسئولیت جمع‌آوری اطلاعات و برنامه‌ریزی در زمینه‌های پرسنلی و اداری کارکنان، انتخاب و استفاده دقیق از آزمون‌های انتخابی به منظور شناسایی افرادی که توان مشارکت و همکاری دارند، ارتباطات به منظور اطمینان یافتن از فرآیندهای دو طرفه‌ای که همه افراد را مطلع می‌سازد، ارتباطات جامع و گسترده و مکرر با کارکنان، استفاده از طرح‌های تشویقی، ایجاد رویه‌های مناسب رسیدگی به شکایت، انجام پرداخت متناسب با عملکرد، جذب و حفظ کارکنان ماهر، نهادینه کردن رویکردهای جدید، کارمندیابی، انتخاب و ارتقاء و همچنین برنامه‌ریزی در راستای توزیع مناسب نیروی انسانی در واحدهای مورد نیاز و اجرای فرآیند مربوط به آموزش آنان را بر عهده دارد.